چچ

پروژه‌های بهبود در دست اقدام

پروژه های بهبود در حال پیگیری
توسعه مکانیزم بهینه کاوی و بهره گیری از تجارب سایرین (Benchmarking) فاز دوم
اصلاح فرآیند آموزش
استقرار TPM
طرح گروه‌بندی مشاغل،کارراهه سازمانی و تعیین مسیرهای ارتقاء شغلی
ایجاد تاسیسات لازم جهت تولید آب DM با استفاده از تکنولوژی RO
ایجاد سیستم مدیریت تکنولوژی
مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها
تولید نرم‌افزارجامع پرسنلی
ارتقاء سایتهای داخلی و خارجی و CRM

آدرس کوتاه شده: