چچ

عضویت‌ها در مجامع و انجمن‌ها

نام انجمن تاریخ عضویت
انجمن خدمات مهندسی استان ۱۳۸۱/۱۱/۰۷
انجمن مهندسی صنایع ایران ۱۳۸۱/۱۱/۱۵
انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ۱۳۸۲/۰۴/۰۵
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،‌ گاز و پتروشیمی سامان ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
اتاق بازرگانی استان اصفهان ۱۳۸۶/۰۴/۱۹
صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران سهامدار
انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ۱۳۸۱/۱۰/۱۰
آدرس کوتاه شده: