چچ

شرایط و مدارک ارزیابی تامین کنندگان

با عنایت به اینکه شرکت پتروشیمی نمونه سامان در نظر دارد بانک اطلاعاتی خود شامل ( سازندگان ، فروشندگان ، تامین کنندگان ، نمایندگیها و ...) را تکمیل نماید ، به منظور قرار گرفتن نام آن شرکت محترم در فهرست تامین کنندگان و ارزیابی های بعدی، لطفا مدارک ذیل را به صورت فیزیکی و یا توسط ایمیل ارسال نمایید.

مدارک عمومی و الزامی تامین کنندگان

اساسنامه
شناسه ملی
گواهی کد اقتصادی
روزنامه رسمی آخرین تصیمات مجمع
نامه نمایندگی
اسامی مشتریان
کپی کارت ملی مدیر عامل
شرح مختصر فعالیت شرکت در 1 الی 2 صفحه
فهرست اقلام/ مواد قابل تامین
آدرس دقیق پستی شامل کدپستی، استان، شهر،خیابان، پلاک
تلفن، فاکس و ایمیل

مدارک اختصاصی سازندگان

پروانه بهره برداری
پروانه ساخت
ظرفیت تولید
نوع تولید
کاتالوگ
آدرس وب سایت
گواهینامه ISO
استاندارد محیط زیست
سایر استانداردها

شرایط انتخاب شرکت ها جهت حضور در لیست تامین کنندگان شرکت پتروشیمی نمونه سامان

نام شرکت - نام قدیم در صورت وجود - نام شرکت اصلی - نام شرکت های فرعی
شرح کامل فعالیت ها و تولیدات.
درصورت دارا بودن هر گونه نمایندگی - تاییدیه - هرگونه مجوز کار از وزارتخانه و ارگان ها
گواهی نامه های ایزو و کیفیت
قراردادهای در دست اجرا
سابقه صادرات
شناسه ملی
گواهی کد اقتصادی
روزنامه رسمی
فهرست اقلام قابل تامین
پروانه بهره برداری
کاتالوگ کامل محصولات

آدرس کوتاه شده: