چچ

فراخوان های پژوهشی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی سازندگان داخلی کاتالیست، جاذب، کلی های صنعتی، و مواد شیمیایی

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی سازندگان داخلی محصول تترا کلرو اتیلن یا پرکلرو اتیلن (C2Cl4)

امور پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی نمونه سامان آمادگی دارد در قالب عقد قرارداد پژوهشی با تولیدکنندگان داخلی محصول تترا کلرو اتیلن یا پرکلرو اتیلن (C2Cl4)، در راستای بومی سازی این محصول همکاری نماید. بدین وسیله جهت شناسایی و ارزیابی کیفی سازندگان داخلی، از فعالین در این حوزه دعوت بعمل می آید تا مدارک و مستندات خود را از طریق راه های ارتباطی زیر به امور پژوهش و فناوری پتروشیمی نمونه سامان ارسال نمایند.

آدرس کوتاه شده: