چچ

کارگروه پدافند غیر عامل

شناسایی آسیب پذیری ها و طرح مقابله با آن ها در سه حوزه (سایبری، نیابتی،اقتصادی ) با حضور کلیه اعضا مدیریت بحران مجتمع پتروشیمی نمونه سامان.


برگزاری ۷ دوره تمرین داخلی مانور دورمیزی با حضور مشاور برون سازمانی و با موضوعیت نشت مواد شیمیایی.
شرکت در مسابقات کارگاه آموزشی و تمرین ستادی پدافند غیر عامل ومدیریت بحران کشوری برگزار شده در سطح منطقه و کسب مقام اول بین شرکت های شرکت کننده در دوره اول.
تفکیک چارت مدیریت بحران از چارت فرماندهی حادثه و تدوین شرح کار برای هر کدام از اعضاء.
تدوین روش اجرایی طرح واکنش درشرایط اضطراری ERP
برگزاری ۷ دوره مانور داخلی با موضوعیت نشت مواد شیمیایی / آتش سوزی جهت بالا بردن سطح توانایی آمادگی وپاسخ گویی به شرایط اضطراری درسطح .مجتمع پتروشیمی نمونه سامان
عقد قرارداد consequence modeling با مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف (CPSL)، و انجام پروژه های:

Emergency Response Planning (ERP)
Fireproofing Study (FS)
Assessment of Hazards Associated with Buildings (BS)
Gas Detection System Analysis (GD)

آدرس کوتاه شده:
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل