اطلاعات تماس

شرکت پتروشیمی نمونه سامان

اطلاعات تماس با مجتمع:

آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، ساختمان مجتمع
تلفن: 07737323330
فکس: 07737323207
کدپستی: 7511811375


اطلاعات تماس با دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، دفتر مرکزی
تلفن: 07737323330
فکس: 07737323207
کدپستی: 7511811375


واحد امور سهام:

آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، ساختمان امور سهام
تلفن: 07737323330
فکس: 07737323207
کدپستی: 7511811375


واحد فروش:

آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، ساختمان واحد فروش
تلفن: 07737323330
فکس: 07737323207
کدپستی: 7511811375


واحد تدارکات:

آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، واحد تدارکات
تلفن: 07737323330
فکس: 07737323207
کدپستی: 7511811375


روابط عمومی:

آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، ساختمان روابط عمومی
تلفن: 07737323330
فکس: 07737323207
کدپستی: 7511811375

02191071055
تهران، شهر زیبا، دسترسی کندرو بزرگراه همت شرق، بعد از پل احمد کاشانی، خیابان پردیس، ساختمان پردیس یک، واحد 52
ما را دنبال کنید
شرکت پتروشیمی نمونه سامان
ارسال پیام

Please Enter Your Message...