پرسش‌‌های متداول
 • طرحهای چهش سوم چه ویژیگی ای دارند، شامل چند طرح می شوند و تعداد و مجموع ظرفیت آنها چقدر است؟

  جهت افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی و در ادامه طرح های جهش دوم، 35 طرح در قالب طرح های جهش سوم، با حجم سرمایه گذاری حدود 20 میلیارد دلار و ظرفیت تولید حدود 5/28 میلیون تن در سال برنامه ریزی شده است. با تحقق طرح های جهش سوم و بر خی طرح های راه بردی تا پایان سال 1404 ، ظرفیت اسمی این صنعت به حدود 130 میلیون تن و درآمد آن به حدود 35 میلیارد دلار (بر پایه قیمت های سال 95) در سال افزایش خواهد یافت. نکته قابل توجه در طرح های جهش سوم افزایش سهم محصولات میان دستی و پایین دستی و ایجاد تنوع در سبد محصولات تولیدی نسبت به طرح های جهش دوم می باشد.

 • طرحهای پیشران صنعت پتروشیمی چه تعدادی است و شامل چه طرحهایی می شود؟

  طرحهای پیشران صنعت پتروشیمی در پنج زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، بنزن و اوره تعریف شده است که با تحقق این طرحها، ضمن تامین خوراک صنایع پایین دستی ارزش فروش محصولات تولیدی رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
  خوراک مورد نیاز پنج زنجیره فوق الذکر از مسیرهای مختلف تامین میگردد:
  -1 خوراک مورد نیاز زنج یره پروپیلن: پروپیلن تولیدی توسط طرحهای راه بردی تولید پروپیلن PDH/MTP)) که براساس بکارگیری متانول، پروپان و در برخی موارد گاز طبیی برنامه ریزی شده است.
  -2 خوراک مورد نیاز زنجیره متانول: از محل متانول تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی
  -3 خوراک مورد نیاز زنجیره اتیلن: از محل اتیلن تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی
  -4 خوراک مورد نیاز زنجیره بنزن: بنزن تولیدی توسط طرح استخراج بنزن از بنز ین پیرولیز تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی
  -5 خوراک مورد نیاز زنجیره اوره: از محل اوره و آمونیاک تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی

 • نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی شامل چه مواردی است و تا چه افقی تنظیم شده است؟

  شرکت صنایع پتروشیمی نمونه سامان به عنوان یک سازمان توسعه ای در جهت عمل به وظایف سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان برای دستیابی به هدف توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و همچنین تحقق اهداف اسناد بالادستی، "نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی تا افق 1406 " برای تبیین مسیر حرکت توسعه این صنعت را تدوین کرده است.
  در این نقشه طرح های فعال در قالب دو جهش دوم و سوم و طرحهای راهبردی معرفی شده اند.
  جهش دوم صنعت پتروشیمی
  از سال 1392 آغاز شده و شامل 45 طرح است. تا کنون تعداد 34 طرح از طرح های جهش دوم به بهره برداری رسیده اند و 11 طرح باقیمانده نیز تا پایان سال 1400 بهره¬برداری و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به 100حدود میلیون تن ) 80 درصد رشد نسبت به سال 92 ( می¬رسد.
  جهش سوم صنعت پتروشیمی
  شامل 35 طرح پتروشیمی است که با تحقق آنها تا سال 1404 ظرفیت اسمی این صنعت به 130 میلیون تن در سال می رسد.
  طرح های راهبردی
  شامل سه گروه طرح های خوراک ترکیبی، طرحهای تولید پروپیلن و طرح های پیشران است.
  طرحهای خوراک ترکیبی:
  با هدف تنوع بخشی و ایجاد توازن در تولید محصولات، خصوصا آروماتیک¬ها تعریف شده و تخصیص همزمان اتان و خوراک¬های مایع، ضمن بهبود اقتصاد طرح، امکان¬پذیری اجرای این طرحها را افزایش می-دهد. با تحقق این طرح¬ها تا سال 1406، کمبود محصولات آروماتیکی مورد نیاز صنایع داخلی برطرف خواهد شد.
  طرحهای تولید پروپیلن:
  با هدف توسعه زنجیره پروپیلن و تأمین خوراک مورد نیاز طرحهای صنایع پایین دستی از مسیر تبدیل گاز طبیعی (GTP) و متانول (MTP)به پروپیلن تعریف شده¬اند که با تحقق این طرحها تا سال 1406ظرفیت تولید پروپیلن در کشور بیش از چهار برابر خواهد شد.

 • مبانی قیمت گذاری جهت استفاده در محاسبات فنی و اقتصادی طرح ها چیست؟

  متدولوژی مورد استفاده در شرکت صنایع پتروشیمی نمونه سامان جهت محاسبه قیمت‌ خوراک و محصولات برای محاسبات اقتصادی طرح ، براساس ترکیبی از قیمت‌های واقعی( 3 سال گذشته) و پیش بینی قیمت­های آتی (5 سال آینده) فوب نمونه سامان محاسبه می گردد. متقاضیان محترم سرمایه گذاری می توانند قیمت فهرست خوراک و محصولات طرح پیشنهادی خود را طی مکاتبه­ای از مدیریت برنامه ریزی و توسعه استعلام نمایند.

 • شاخص های اصلی جهت بررسی بازار محصولات پتروشیمی در انجام مطالعات و تدوین گزارش های امکان سنجی طرح های پیشنهادی شامل چه مواردی می باشد؟

  شاخص های اصلی بازار از محل گزارش های منابع معتبر و به روز بین المللی و داخلی استخراج می گردند که شامل موارد ذیل می‌باشند:
  - بررسی خوراک های مصرفی و رقابتی در جهان
  - بررسی عرضه و تقاضای جهانی محصولاتشامل ظرفیت (موجود و طرح های اعلام شده)، تولید، مصرف، الگوی مصرف، رشد مصرف، راندمان تولید و تجارت جهان و مناطق اصلی به صورت تاریخچه ای، حال حاضر و پیش بینی آینده (5 و 10 ساله)
  -پیش بینی ظرفیت مورد نیاز جهت پوشش تقاضای جهان طی سال های آتی
  - بررسی وضعیت رقبا و بازارهای هدف در حال حاضر و در زمان راه اندازی طرح پیشنهادی
  - تکنولوژی در دسترس و قابل رقابت
  - بررسی و پیشنهاد گرید مناسب محصولات
  - بررسی ظرفیت های متداول و اقتصادی محصولات
  - بررسی روند تاریخچه ای، حال حاضر و پیش بینی آینده قیمت خوراک محصولات از منابع و موسسات معتبر
  - بررسی کلیه عوامل تأثیرگذار بر قیمت محصولات شامل عرضه و تقاضا، خوراک، رقبا، بازاهای هدف، تکنولوژی های جدید، قیمت های نفت و انرژی، ارتباط قیمت محصول با سایر محصولات و ...)
  - بررسی عرضه و تقاضای داخلی محصولات شامل ظرفیت (مجتمع های موجود و طرح های آتی (فعال و دارای مجوز)) ، تولید، راندمان تولید، مصرف، الگوی مصرف و تجارت حال و آینده کشور
  - بررسی رقبای داخلی شامل طرح های فعال و دارای مجوز در کشور

 • آیا ثبت اطلاعات در سامانه تولید مجوز قانونی دارد؟

  بله، مطابق تبصره 2 بند الف ماده 8 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

 • چگونه می‌توان اطلاعات را در سامانه تولید ثبت کرد؟

  تمامی مجتمع‌های پتروشیمی موظف به ثبت اطلاعات مربوط به بالانس تولید و خوراک در سامانه تولید می‌باشند که این امر از طریق مدیریت کنترل تولید صورت می‌پذیرد و برای انجام آن چنانچه طرحی به بهره‌برداری برسد مدیریت تولید نامه برای آن مجتمع ارسال می‌نماید و مراحل انجام کار را در آن توضیح خواهد داد.

 • استعلامات حریم های خط اتیلن غرب چگونه انجام می شود؟

  برای این منظور در حال حاضر دو روش پیش بینی شده است: الف- در صورتی که استعلام گیرنده اطمینان داشته باشد که صرفأ در حریم¬های خط اتیلن غرب نیاز به مجوز دارد (مانند عبور از خط یا تملک زمین و اراضی یا هر گونه احداث بنا و غیره) لازم خواهد بود که مستقیما با امور مهندسی تولید مکاتبه نموده و ضمن ارائه درخواست کامل خود نقشه ها و مختصات جغرافیایی در مقیاس UTM و همچنین شماره تماسی برای ارتباط گرفتن را اعلام نماید. در این درخواست لزوما نوع کاربری خواسته شده باید مشخص گردد و نقشه ها خوانا باشند. ب‌- روش دوم از طریق سامانه استعلام گیری الکترونیک وزارت نفت به آدرس estelam.mop.ir میباشد که راهنمای مربوطه در سایت آن موجود بوده و از آن طریق از چهار شرکت اصلی وزارت نفت پاسخ دریافت خواهد شد.

 • راهنمای استفاده از سامانه تولید را چگونه می‌توان یافت؟

  در سامانه تولید به آدرس ps.nipc.ir در بخش نام کاربری ، راهنمای سامانه تولید وجود دارد.

 • اخذ مجوز راه اندازی طرحها و خطوط ارتباطی مستلزم طی چه مراحلی است ؟

  پس از تکمیل مدارک تحویل و تحول و گزارش PSSR طرح یا خطوط ارتباطی وتایید آنها ازجانب مبادی ذیربط (مدیریت طرحها و مدیریت HSE شرکت صنایع پتروشیمی نمونه سامان)، امور هماهنگی و نظارت بر راه اندازی طرح­ها نسبت به صدور مجوز راه اندازی اقدام می نماید.