چچ

فعالیت‌های مرتبط با جامعه


* همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست استان

کنفرانس ملی فرآوری پتانسیل های ژنتیکی توسعه

همایش صنعت و خدمات سبز

پروژه تحقیقاتی بررسی اثرات استرس آلودگی هوا

هفته محیط زیست و هوای پاک ، هفته سلامت ، روز جهانی بهداشت حرفه ای ، روز ایمنی ،...

برگزاری نمایشگاه محیط زیست

* همکاری با ارگانهای مختلف استان در زمینه های فرهنگی

* کمک به انجمن ها و موسسات خیریه استان

آدرس کوتاه شده: