چچ

نماد شرکت

طرح آرم شرکت پتروشیمی نمونه سامان

1- شکل اصلی طرح را شاخه های دورانی در میان برگها موسوم به طرح اسلیمی تشکیل می دهد . این شاخه های تجدید یافته نماد درخت و گیاه می باشد. اسلیمی انواع بسیار زیاد دارد و معمولاً در فرشها، صنایع دستی و ابنیه اسلامی بکار میرود و به نوعی سمبل شهر تاریخی و فرهنگی اصفهان محسوب میشود. در انتخاب این طرح، علاوه بر فرهنگ ایرانی-اسلامی شهر اصفهان اهمیت گیاه و رشد و نمو آن به عنوان سمبل آبادی و مقاومت و ماندگاری در برابر حوادث و تهدیدات مد نظر قرار داشته است.


۲- سطح افقی پائین: طرح نشانه ثبات و استحکام شرکت و توجه به نظم و انضباط و ایمنی، و جهت گیری طرح به سمت بالا نشانه توجه شرکت به رشد و شکوفائی و فرهنگ تعالی و سرآمدی و استقبال از تغییر و تحول است.
۳- زبانه قرمز و گیاه آبی: به منظور رعایت سنت دیرینه صنعت پتروشیمی ایران، در طرح منتخب صرفا از رنگهای قرمز و آبی استفاده شده است. این طرح از چپ به راست به مفهوم سیر تحول تدریجی صنعت نفت کشور از مرحله تامین سوخت و انرژی به سوی صنایع پتروشیمی و تولید محصولات ارزشمند و پشتیبان محیط زیست است. همچنین شکل برگ و جوانه کنار آن توأما حروف اختصاری P و C را که ابتدای کلمات Petrochemical Company هستند تداعی میکند.
۴- شش ضلعی وسط طرح: نماد حلقه بنزن به عنوان مؤلفه اصلی محصولات آروماتیک و سایر محصولات پائین دستی آن است که محور اصلی استراتژیهای تداوم تولید و طرحهای توسعه شرکت را تشکیل میدهند.
۵- علامت اختصاری EPC و شعله بالای آن : نام اختصاری شرکت به منظور حفظ حق استفاده انحصاری از این ترکیب حروف در طرح آرم شرکت گنجانده شده است. همچنین شعله معروف به مشعل صنعت نفت ایران که از ابتدای تاسیس صنعت نفت ایران جایگاه خود را در همه نشانها حفظ کرده است به منظور حفظ میراث تاریخی و سنت دیرینه صنعت نفت کشور در بالای نام اختصاری قرار داده شده است.
۶- ترکیب دو مفهوم توجه به استقلال و همبستگی داخلی شرکت از یکسو و برون نگری و توجه به راههای توسعه و تعامل با محیط بیرون از سوی دیگر به خوبی در طرفین چپ و راست طرح نشان داده شده است.
۷- خط مستقیم محور افقی پائین آرم در صورت امتداد در عرض صفحه کاغذ مناسب برای طرح سربرگ شرکت است و امکان درج نام شرکت بصورت فارسی یا لاتین در پائین یا در امتداد خط مزبور وجود دارد. همچنین فضای خالی ایجاد شده در بالای خط افقی پایه، برای درج آدرسها و سایر اطلاعات شرکت مناسب میباشد.

آدرس کوتاه شده: