چچ

شرکت های خدماتی صنایع پتروشیمی نمونه سامان

شرکت صنایع پتروشیمی نمونه سامان به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور ، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، ارتقاء خدمات دریافتی از شرکت های خدماتی تابعه در زمینه ارائه خدمات مهندسی ، خدمات بازرگانی، خدمات آموزشی و خدمات مورد نیاز غیرصنعتی را سرلوحه کار خود قرار داده و برنامه های بهبود را در همه زمینه ها تعیین و در دست اجرا دارد.

شرکت عملیات غیرصنعتی نمونه سامان

این شرکت بر اساس ماموریت تعریف شده و با مدنظر قراردادن محور‌های عملیاتی و استراتژیک اجرای سیاست‌های پتروشیمی، تامین‌کننده بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های خدماتی منابع‌انسانی در منطقه می‌باشد.

شرکت تجارت صنعت نمونه سامان

شرکت تجارت صنعت پتروشیمی نمونه سامان با هدف افزایش میزان رضایت مشتریان از طریق ارا‌ئه خدمات مهندسی فروش، عرضه محصولات با کیفیت و دارای برند معتبر جهانی و قیمت‌های رقابتی در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد تا با بهره‌‌گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود و توسعه آنها، اقدام به عرضه انواع تولیدات پتروشیمی و شیمیایی و فراورده‌‌های نفتی و خدمات مرتبط با آنها در داخل و خارج از کشور با استفاده از فناوری نوین ارتباطی با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان نماید. این شرکت کارگزار انحصاری فروش محصولات تولیدی در شرکت‌های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی نمونه سامان است.

آدرس کوتاه شده: