چچ

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی نمونه سامان

نام : بیژن چگنی

سمت : رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی و پتروشیمی - کارشناسی ارشد علوم سیاسی

توضیحات : نمونه سامان

نام : علی عسکری

سمت : مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران و دکتری مهندسی صنایع با گرایش سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت

توضیحات : نمونه سامان

نام : پیام کهتری انور

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - دکتری انرژی

توضیحات : نمونه سامان

نام : حسن تقوی گنجی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی و پتروشیمی

توضیحات : نمونه سامان

آدرس کوتاه شده: