چچ

خط مشی شرکت

خط مشی شرکت پتروشیمی نمونه سامان

مدیریت شرکت پتروشیمی نمونه سامان مصمم است با حفظ جایگاه کیفی محصولات توسعه فعالیت‌ها و بازارهای هدف، تولیدکننده پیشرو محصولات آروماتیک و مشتقات آن در منطقه باشد. در این راستا با توجه به استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت پر مبنای استاندارد 2015 :9001 ISO ، مدیریت زیست‌محیطی بر اساس استاندارد 2015 :14001 ISO و مدیریت ایمنی و سلامت شغلی مطابق استاندارد 2018 :45001 ISO ، متعهد به اجراء حفظ، اثربخشی و بهبود مستمر این سیستم‌ها با رویکرد مدیریت کیفیت جامع و ارتقاء سطح تعالی سازمانی شرکت بوده و تحقق اهداف مرتبط در چهارچوب موارد زیر را پیگیری نموده و این اهداف را بصورت ادواری مورد بازنگری قرار می‌دهد:

  • استمرار تولید اقتصادی و هم‌افزا در جهت افزایش رضایت مشتریان و سهامداران
  • بهبود فرایندها، محصولات، فعالیت‌ها و خدمات به‌منظور برآوردن انتظارات و افزایش رضایت ذینفعان
  • تعهد به ارکان پایداری در چهارچوب مسئولیت‌های اجتماعی

مدیریت شرکت از کلیه بخش‌ها و سطوح سازمان انتظار دارد علاوه بر درک اهداف و برنامه‌های شرکت، رعایت الزامات خط‌مشی و بکار گیری دقیق مستندات سیستم‌ها با بهره‌گیری از مشارکت کارکنان در حفظ و ارتقاء سیستم‌های مدیریتی تلاش وافر داشته و مدیریت شرکت را در اجرای تعهدات زیر باری نمایند.

  • شناخت و بکارگیری الزامات و روش‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی و بکارگیری ابزارها و شیوه‌های حصول به اهداف تعیین شده
  • بازنگری و بهبود سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیست‌محیطی و ایمنی و سلامت شغلی
  • رعایت استانداردهای کیفیت محصول و تبعیت از قوانین و مقررات زیست‌محیطی و ایمنی و سلامت شغلی مرتبط
  • پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست و اتلاف منابع
  • حذف مخاطرات و کاهش میزان ریسک‌ها و عوامل زیان‌آور محیط کار در جهت کاهش آسیبها و بیماری‌های شغلی ناشی از فعالیتها و جاری‌سازی فرآیندهای کاری شرکت

اینجانب ضمن تأکید به رعایت الزامات سیستم‌های مدیریتی، رئیس برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و سیستم‌های مدیریتی را بعنوان نماینده خود به‌منظور حصول اطمینان از درک، اجرا و حفظ این خط‌مشی در کلیه سطوح شرکت معرفی می‌نمایم.

ایران فخری پور

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره

آدرس کوتاه شده: