گروه: محصولات
وضعیت: موجود می باشد
چچ
مواد شیمیایی و پایه

مواد شیمیایی و پایه

محصولات شیمیایی پایه : مواد شیمیایی پایه موادی هستند که برای تولید محصولات نهایی از آنها استفاده می شود.
معرفی

این مواد شامل طیف گسترده ای از محصولات می شوند که یا در مجموعه پتروشیمی نمونه سامان در واحدهای پائین دست مورد مصرف قرار گرفته و یا مستقیما به منظور تولید محصولات نهایی به سایر تولید کنندگان فروخته می شود.

مشخصات

ردیف

نام محصول

شرکت پتروشیمی تولیدکننده

1

آب ژاول

نمونه سامان

2

آمونیاک

نمونه سامان

3

آنیلین

نمونه سامان

4

اتیلن

نمونه سامان

5

اتیلن دی کلراید (EDC )

نمونه سامان

6

ارتو تولوئن دی آمین (OTD)

نمونه سامان

7

اسید ترفتالیک خالص ( PTA)

نمونه سامان

8

اسیدسولفوریک (H2SO4)

نمونه سامان

9

اسید کلریدریک (HCL)

نمونه سامان

10

اسید نیتریک (HNO3)

نمونه سامان

11

برش چهار کربنه

نمونه سامان

12

بنزین پیرولیز

نمونه سامان

13

بوتادین

نمونه سامان

14

پروپیلن

نمونه سامان

15

تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)

نمونه سامان

16

سود سوزآور(NAOH)

نمونه سامان

17

سولفات پتاسیم

نمونه سامان

18

کریستال ملامین

نمونه سامان

19

کلر

نمونه سامان

20

متا تولوئن دی آمین (MTD)

نمونه سامان

21

متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE)

نمونه سامان

22

متیل دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمری و خالص(MDI)

نمونه سامان

23

نیترو بنزن (NB)

نمونه سامان

24

وینیل کلراید منومر ( VCM)

نمونه سامان

25

هپتان

نمونه سامان

26

هگزان

نمونه سامان

قابلیت ها و امکانات

متنوع

مدرن

بهینه

فایل کاتالوگ