گروه: محصولات
وضعیت: موجود می باشد
چچ
آروماتیک ها

آروماتیک ها

آروماتیک به خانواده ای از ترکیبات آلی گفته می شود که در ساختار خود دارای حلقه با پیوند دوگانه هستند.
معرفی

آروماتیکها، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل میدهند که شامل بنزن و مشتقات آن میباشند. برخی هیدروکربنهای آروماتیکی موجود در نفت خام عبارتند از: بنزن ، تولوئن ارتو- زایلن ، متا- زایلن ، پارا- زایلن ، نفتالین ، کومن و غیره. مجموعه پتروشیمی خلیج فارس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مححصولات آروماتیکی در ایران و جهان می باشد . از محصولات آروماتیکی در تهیه و تولید پلی استرها، الیاف مصنوعی، رنگها، رزینها، بطریهای یکبار مصرف، نایلـــــون شوینده ها، ترکیبات دارویی، سموم دفع آفات، حالل صنعتی و ...استفاده می گردد.

مشخصات

ردیف

نام محصول

شرکت پتروشیمی تولیدکننده

1

آروماتیک سنگین

نمونه سامان

2

آروماتیک نه کربنه به بالا ( C9+ )

نمونه سامان

3

آروماتیک نه کربنه / تولوئن (C9-A/TOL)

نمونه سامان

4

اتیل بنزن

نمونه سامان

5

ارتوزایلین

نمونه سامان

6

استایرن

نمونه سامان

7

بنزن

نمونه سامان

8

پارازایلین

نمونه سامان

9

تولوئن

نمونه سامان

10

حلال A92

نمونه سامان

11

ریفورمیت

نمونه سامان

12

مخلوط آروماتیک‌ها

نمونه سامان

13

مخلوط زایلین‌ها

نمونه سامان

قابلیت ها و امکانات

مدرن

کاربردی

فایل کاتالوگ