گروه: محصولات
وضعیت: موجود می باشد
چچ
سوخت و مواد هیدروکربوری

سوخت و مواد هیدروکربوری

علاوه بر پالایشگاههای نفت و گاز، در صنایع بالادستی پتروشیمی نیز سوخت‌های شیمیایی همچون گاز مایع، رفینیت ، ریفرمیت، پنتان به بالا، برش سبک، برش سنگین، نفت کوره و ... تولید می گردد.
معرفی

اجزا اصلی تشکیل دهنده سوختها عبارتند از: کربن وهیدروژن که موادی هستند که باعث آزاد شدن انرژی از طریق واکنش با مواد اطراف آنها است که مهمترین آنها توسط فرایند اکسیداسیون می‌باشد. از جمله کاربرد سوختهای تولیدی در پتروشیمی ها می توان به تولید گرما، تولید الکتریسیته، تولید بخار برای استفاده در توربین های بخار و انجام واکنش های گرماگیر اشاره کرد.

مشخصات

ردیف

نام محصول

شرکت پتروشیمی تولید کننده

1

بوتان

نمونه سامان

2

پروپان

نمونه سامان

3

پنتان

نمونه سامان

4

رافینیت C4

نمونه سامان

5

رافینیت C6

نمونه سامان

6

گاز مایع (LPG)

نمونه سامان

7

نفت کوره

نمونه سامان

قابلیت ها و امکانات

مدرن

فایل کاتالوگ