چچ

منابع انسانی

امروزه نقش فرآیند آموزش کارکنان و توسعه دانش و مهارت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمان ها و رشد آنها غیر قابل انکار است ، زیرا این امر در توانمند سازی نیروی انسانی کارآمد و مستعد به شدت نقش محوری بر عهده دارد و اگر گفته شود آموزش کلید توسعه سازمان هاست بر حقیقتی انکار ناپذیر تاکید شده است .

هدف نظام آموزشی به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی فراهم آوردن زمینه ای است که بر مبنای آن توانایی های بالقوه افراد به فعل درآمده و استعداد های آنان شکوفا گردد. این هدف از طریق تولید فرصت های آموزشی کارکنان تحقق می یابد. افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش موثرتری در بهره وری سازمانی خواهد داشت.

مفهوم آموزش ضمن خدمت عبارت است از کلیه کوشش ها و فعالیت هایی که در جهت ارتقا سطح دانش ، آگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان به عمل می آید تا آنها را به نحو احسن آماده انجام وظایف و مسئولیت های خود کند.

فواید آموزش ضمن خدمت:

1) تسهیل در تحقق اهداف سازمانی

2) بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات عرضه شده توسط سازمان

3) تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان

4) شکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان

5) ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی

اداره آموزش پتروشیمی نمنوه سامان نیز در راستای انجام این رسالت مهم می کوشد با پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد جهت تصدی پست های سازمانی از طریق تدوین برنامه های آموزشی سالیانه سطح دانش و آگاهی کارکنان را ارتقا بخشد.

بی تردید عملیاتی کردن فرآیند آموزش نیازمند آماده سازی زمینه هایی برای شروع آن می باشد که نیازسنجی آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه ، ارزیابی دوره و در نهایت ارزیابی اثربخشی دوره از جمله این زمینه ها به شمار می رود که در زیر با شرح مختصری از هر مرحله آشنا می شویم .

1) نیازسنجی آموزشی


نیازسنجی آموزشی فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات در مورد نیازهای آموزشی کارکنان از طریق روش ها و تکنیک های مختلف جمع آوری و تحلیل میشود . به منظور کارایی و اثربخشی ، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند و در نهایت بایستی که این نیازها مدون گردند و اطمینان حاصل شود که آموزش‌های مذکور این قابلیت را دارند که در بلندمدت ، نیازهای سازمان را تامین کنند .


2) طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی

بعد از نیازسنجی نوبت به برنامه ریزی آموزشی می باشد که مراحل آن عبارتند از :

· تعیین اهداف آموزشی

· شناسایی و انتخاب شخص درون یا برون سازمانی برای اجرای برنامه آموزشی

· طراحی محتوای برنامه

· تعیین روش اجرای آموزش (حضوری ، مجازی ، کارگاهی و ...)

· زمان و مکان برگزاری دوره و بودجه مورد نیاز

3) اجرای برنامه آموزشی

در حین آموزش شرایط مناسب برای هردو گروه آموزش‌دهنده و آموزش گیرنده، مهیا شده و بازخورد مدنظر آنان ارایه شود. به عنوان مثال، پشتیبانی مناسب در جریان آموزش که شامل فعالیت‌هایی همچون فراهم کردن ابزار ، تجهیزات ، مستندات و مکان مناسب است، صورت گیرد و نیز لازم است که از هردو گروه بازخوردی گرفته و به مدیران دخیل در امر اموزش ارایه شود.

4) ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی
ارزشیابی آموزش که از میزان اثر بخش بودن آن خبر می‌دهد، زمانی میسر است که عملکرد آموزش گیرنده در حین کار مشاهده شود. ارزشیابی کوتاه‌مدت و بلندمدت بر مبنای معیارهای تعیین شده انجام شود. ارزشیابی در حین آموزش و پایش اطلاعات آن موجب بهبود کیفیت آموزشی می‌شود. یکی از الگوهای ارزشیابی آموزشی، که اخیرا در سازمان‌های ایرانی بیشتر مورد توجه بوده روش کرک پاتریک است. کرک پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به سطح‌های متعددی تقسیم می کند که برخی از آنها عبارت است از سطح یک : واکنش ، سطح دو : یادگیری(دانش) ،‌ سطح سه : رفتار.

در طول تحول علم مدیریت منابع انسانی انواع تمهیدات برای تضمین کیفیت کار نیروی انسانی تدوین شده است. اما نقش خدمات اداری رفاهی کارکنان که حیطه ای گسترده دارد در جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد مقوله ای استراتژیک و مهم تر نسبت به سایر تمهیدات شناخته می شود .
خدمات اداری و رفاهی کلیه خدماتی است که یک شرکت یا سازمان می تواند ارائه کند تا میزان رفاه و رضایت کارمندان یک مجموعه را افزایش دهد . برای ایجاد علاقه و انگیزش و شوق و دلگرمی در کارکنان در راستای ایفای بهتر وظایف محوله ، فراهم نمودن برنامه های رفاهی ضروری می باشد. در حقیقت برنامه های رفاهی کارکنان مکمل نظام های جذب و بهسازی نیروی انسانی است.
هدف خدمات اداری رفاهی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت منابع انسانی ایجاد تنوع در نظام جبران خدمت می باشد که این امر موجب ایجاد روحیه شاد و انگیزه بالای کارکنان میشود و وفاداری ایشان به سازمان را افزایش خواهد داد .
اداره خدمات پتروشیمی نمونه سامان نیز در راستای این رسالت مهم میکوشد با بکارگیری انواع روش ها و طرح های انگیزشی به عنوان یکی از ارکان نظام جبران خدمت ، نیازهای کارکنان را پاسخ داده و عمملکردشان را به طور فزاینده ای بهبود بخشد که در زیر شرح مختصری از این فعالیت ها را مشاهده خواهید نمود.


1) فضاسازی جذاب در محیط کار (شامل آماده سازی ساختمان های محل کار پرسنل ، تهیه و نوسازی تجهیزات اداری ، زیبا سازی محوطه مجتمع از طریق ایجاد فضای سبز و نگهداری از آنها)
2) امور مربوط به تشریفات و نقلیه (شامل سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل در طول ماه ، پشتیبانی از ماموریت های درون و برون شهری ، تهیه بلیط زمینی ، هوایی و هماهنگی امکانات هتل و مهمانسرا جهت ماموریت های اداری)
3) رستوران و امور مربوط به آبدارخانه ها (طبخ و توزیع روزانه غذای پرسنل در سه وعده صبحانه ، ناهار و شام)
4) امکانات رفاهی بیمه (شامل پوشش خدمات درمان تکمیلی ، عمر ، حوادث و مسئولیت مدنی)
5) امور فرهنگی ورزشی (شامل برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی بمنظور ایجاد شور و نشاط و افزایش انگیزه کارکنان)
6) امکانات رفاهی اوقت فراغت (شامل برنامه ریزی و پشتیبانی سفرهای زیارتی ، سیاحتی کارکنان و خانواده های محترم ایشان)

آدرس کوتاه شده: